Україна, 65023, м.Одеса, вул. Садова, 3 +38 (048) 728-66-60
Одеський технологічний університет «ШАГ»

Україна, 65023, м.Одеса, вул. Садова, 3

+38 (048) 728-66-60

Стань затребуваним програмістом, навчаючись у практиків

Навчальна програма "Розробка програмного забезпечення" створена для тих, хто хоче стати професіоналом в програмуванні і освоїти одну з найбільш затребуваних професій IT-ринку.

Наші навчальні програми створені для тих, хто хоче не тільки отримати диплом державного зразка, а й стати професіоналом у сфері розробки програмного забезпечення. Ми створили комплексну програму навчання, яка розвиває професійні IT-навички через практику і дозволяє нашим студентам працевлаштовуватися за фахом вже на 3-му курсі навчання

ВИЩА ОСВІТА В Одеський технологічний університет «ШАГ» - ЦЕ:

Освітні програми, які відповідають вимогам IT-ринку
Максимум практики - мінімум теорії
Викладачі-практики з IT-компаній, які знають актуальні потреби ринку і вимоги до фахівців
Співпраця з IT-компаніями та практика на реальних проектах
Середовище для розвитку особистості і студентських ініціатив
Система забезпечення якості освітнього процесу, яка відповідає світовим стандартам

АКТУАЛЬНІСТЬ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, ТУРБОТА

Навчання в Одеський технологічний університет «ШАГ» базується на трьох обов'язкових складових ефективної освіти:

Актуальна програма
Знання та навички, які отримують наші студенти, повинні відповідати вимогам роботодавців сьогодні і в майбутньому.
Викладачі-практики
Наші викладачі - фахівці з досвідом роботи в провідних IT-компаніях. На заняттях студенти отримують тільки актуальні знання з реальної практики.
Дружня атмосфера
Ми створили особливе середовище навчання, де викладачі та студенти спілкуються на рівних. Наші аудиторії оснащені комфортними робочими місцями, комп'ютерною технікою та ліцензійним програмним забезпеченням.

Програма навчання

Принцип Одеський технологічний університет «ШАГ» - відповідати новітнім тенденціям IT-ринку. Ми проводимо навчання з найактуальніших напрямків у сфері розробки програмного забезпечення.

 • Вища математика, дискретна математика, теорія імовірностей, математична статистика та спеціальні розділи математики
 • Алгоритми та структури даних, об’єктно-орієнтовне програмування
 • Технології створення програмних продуктів
 • Теорія прийняття рішень, інтелектуальний аналіз даних
 • Моделювання систем
 • Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 • Комп'ютерні системи та мережі, операційні системи
 • Основи робототехніки
 • Організація баз даних та знань
 • Методи і системи штучного інтелекту, технології комп'ютерного проектування
 • Технології цифрових видань
 • Управління ІТ-проектами
 • Технології електронного бізнеса та крипто валюти, технології інтернет-речей
 • Спеціалізовані мови програмування
 • Розробка безпечного програмного забезпечення
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Крос-платформне програмування ігрових додатків
 • Технології метапрограмування
 • Веб-програмування
 • Проектування мобільних додатків
 • Хмарні технології
В РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ ВИ ЗМОЖЕТЕ:
 • Реалізовувати проектні рішення у вигляді програмних продуктів. Використовувати всі необхідні програмні та інструментальні засоби для вирішення практичних проблем в області IT.

 • Розробляти засоби локалізації комп'ютерних програм з використанням принципів створення програмного забезпечення, яке легко локалізується.

 • Використовувати профільні знання і практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах аналізу і створення комп'ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем.

 • Використовувати методології та технології проектування, застосування і супроводу програмних засобів аналізу і прийняття рішень, підтримувати їх життєвий цикл, включаючи експертні та мультиагентні системи, системи управління базами даних, мови обробки даних, комп'ютерні та інформаційні мережі.

 • Застосовувати методи математики, інформатики та інформаційних технологій при вирішенні задач в теоретичних і прикладних розробках технічних систем штучного інтелекту.

 • Проектувати і створювати програмні продукти різних видів.

 • Аналізувати, проектувати і прототипувати людино-машинний інтерфейс.

 • Створювати і застосовувати інформаційні комп'ютерні системи з інтегрованою інформацією, технології інформаційного та системного аналізу відповідно до сучасних концепцій інженерії даних.

 • Отримаєте навички комп'ютерної інформаційної підтримки усіх видів робіт по інтегрованій інформації: інформаційний аналіз, пошук закономірностей і тенденцій, моделювання інформаційних систем і процесів.

 • Розробляти і працювати з засобами консолідації та тиражування даних, управляти технологічними процесами IT-виробництва і здійснювати контроль якості програмної продукції.

 • Приймати обгрунтовані рішення щодо забезпечення економічно ефективної діяльності підприємств IT-галузі, розробляти бізнес-план діяльності підприємств.

 • Застосовувати знання про процес ліцензування і сертифікації на практиці. Отримаєте нові знання в прогресивних технологіях.

Розробка програмного забезпечення

115 000 грн на рік

Спеціаліст з розробки програмного забезпечення – найпопулярніша професія сучасного світу. Попит на спеціалістів цього профілю зростає щоденно. Вища освіта за найбільш прогресивним напрямом дозволить змінити оточуючий світ та покращити життя кожного. Це одна з найбільш перспективних професій майбутнього, що відкриває кар’єрні перспективи в будь-якій сфері діяльності. Спеціалізація спрямована на вивчення методик та інструментарію проектування і розробки програмного забезпечення та комп’ютерних систем різного профілю і складності від етапу обговорення концепції та створення технічного завдання до етапу завершення проекту та супроводу на етапах комерційного використання, сертифікації.

Інформація про навчальну програму

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки

Кваліфікація – бакалавр з комп’ютерних наук

Тривалість навчання – 3 роки 10 місяців

Тижневе навантаження – 22-24 аудиторних години

Семестрове навантаження – 30 кредитів

 

                                                          Інструментальні засоби та технології

В процесі навчання студенти вивчають і застосовують на практиці різноманітні інструментальні засоби та технології, серед яких:

 • Високорівневі мови програмування
 • загального призначення: С, Objective-C, С++, C#, Java, Python, Ruby, Perl, Lisp, Scala.
 • Web-дизайну: HTML, XML, JavaScript, PHP
 • чисельних обчислень: Matlab, MAthCAD
 • Низькорівневі мови: Асемблер, Pcode, Байт-код Java, Perl, CIL
 • Мови запитів до БД: PL/SQL, SQL, Transact-SQL
 • Мови і засоби проектування, моделювання та програмної інженерії: UML, IDEF0, IDEF1x, Case-засоби
 • Операційні середовища, Windows, Linux (Android, Ubuntu), IOS
 • Мережеві засоби: протоколи моделi OSI, архітектури мережевих систем, програмні комунікаційні інтерфейси
 • Структуровані та неструктуровані БД, серед яких MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server і ін.

                                                                   

                                                                         Результати навчання

У результаті навчання випускник набуде таких умінь:

 1. Здатність реалізовувати проектні рішення у вигляді програмних продуктів.
 2. Здатність до використання програмних та інструментальних засобів для вирішення практичних проблем в області ІТ.
 3. Здатність розробляти засоби локалізації комп’ютерних програм з використанням принципів створення програмного забезпечення, яке легко локалізується.
 4. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах аналізу та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем.
 5. Здатність використовувати методології та технології проектування, застосування і супроводу програмних засобів аналізу та прийняття рішень, підтримка їхнього життєвого циклу, включаючи експертні та мультиагентні системи, системи керування базами даних і знань, мови опрацювання даних і знань, комп’ютерні та інформаційні мережі.
 6. Здатність застосовувати методи математики, інформатики та інформаційних технологій при розв’язанні задач у теоретичних та прикладних розробках технічних систем штучного інтелекту.
 7. Здатність проектувати та створювати програмні продукти різних видів; володіння основами конструювання програмного забезпечення.
 8. Здатність аналізувати, проектувати та прототипувати людино-машинний інтерфейс.
 9. Уміння створювати і застосовувати інформаційні комп’ютерні системи з інтегрованою інформацією, технології інформаційного і системного аналізу, відповідно до сучасних концепцій інженерії даних і знань, інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур.
 10. Навички комп’ютерної інформаційної підтримки усіх видів робіт з інтегрованою інформацією: інформаційний аналіз, нагромадження, зображення та застосування знань, пошук закономірностей та тенденцій, моделювання інформаційних систем і процесів.
 11. Здатність розробляти та працювати зі засобами консолідації та тиражування даних.
 12. Здатність керувати технологічними процесами IT виробництва та здійснювати контроль якості програмної продукції.
 13. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств IT галузі, розробляти бізнес-план в діяльності підприємств.
 14. Уміння застосовувати знання про процес ліцензування та сертифікацію на практиці.
 15. Здатність засвоєння нових знань, прогресивних технологій та різноманітних інновацій.

 

                                                                          Працевлаштування

Випускник бакалаврської програми займатиме робочі місця у сфері інформаційних технологій та розробки ПЗ, зокрема:

 • Розробник програмного забезпечення
 • Розробник і адміністратор баз даних
 • Архітектор програмної системи
 • ІТ-архітектор
 • Фахівець (проектувальник) програмного забезпечення
 • Фахівець з контролю якості ПЗ
 • Тестувальник ПЗ (QA)
 • Технічний письменник (Technical writer)
 • Фахівець ІТ-проектів

українська

16-20 років

4 роки

5 разів на тиждень

Надіслати заявку

Як проходить навчання

Компанії, в яких працюють наші випускники

СТАНЬ ПРОГРАМІСТОМ -
ЗМІНИ СВОЄ ЖИТТЯ
Ми впевнені, що стати програмістом може кожен. Для досягнення мети від вас потрібні лише бажання, старанність і дисципліна. Решту ми беремо на себе.