Україна, 65023, м.Одеса, вул. Садова, 3 +38 (048) 728-66-60
Одеський технологічний університет «ШАГ»

Україна, 65023, м.Одеса, вул. Садова, 3

+38 (048) 728-66-60

Нормативні документи

                            Внутрішня нормативно-правова база університету

 1. Стратегія розвитку

 2. Положення про Вчену раду

 3. Положення про науково-методичну раду

 4. Полеження про кафедру

 5. Положення про відділ

 6. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

 7. Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм

 8. Положення про студенстське самоврядування

 9. Положення про академічну доброчесність

 10. Положення про доступ осіб з інвалідністю

 11. Положення про службу охорони праці

 12. Положення про організацію роботи з охорони праці

 13. Правила внутрішнього трудового розпорядку

 14. Положення про підвищення кваліфікації викладачів

 15. Положення про Приймальну комісію

 16. Положення про організацію та проведення вступних випробувань

 17. Положення про предметну екзаменаційну комісію

 18. Положення про апеляційну комісію

 19. Положення про організацію освітнього процесу

 20. Положення про поточний, календарний та семестровий контроль

 21. Положення про практичну підготовку

 22. Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення на навчання

 23. Положення про визнання результатів попереднього навчання

 24. Положення про індивідуальний навчальний план

 25. Положення про дуальну форму навчання 

 26. Регламент виконання і захисту кваліфікаційних робіт

 27. Положення про проєктну роботу

 28. Положення про академічну мобільність

 29. Положення про порядок проведення конкурсного відбору

 30. Інструкція з діловодства

 

Цей сайт використовує Cookies

Політика конфіденційності та Правова інформація
Прийняти