Україна, 65023, м.Одеса, вул. Садова, 3 +38 (048) 728-66-60
Одеський технологічний університет «ШАГ»

Україна, 65023, м.Одеса, вул. Садова, 3

+38 (048) 728-66-60

Нормативні документи

                            Внутрішня нормативно-правова база університету

 1. Стратегія розвитку

 2. Положення про Вчену раду

 3. Положення про науково-методичну раду

 4. Полеження про кафедру

 5. Положення про відділ

 6. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

 7. Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм

 8. Положення про студенстське самоврядування

 9. Положення про академічну доброчесність

 10. Положення про доступ осіб з інвалідністю

 11. Положення про службу охорони праці

 12. Положення про організацію роботи з охорони праці

 13. Правила внутрішнього трудового розпорядку

 14. Положення про підвищення кваліфікації викладачів

 15. Положення про Приймальну комісію

 16. Положення про організацію та проведення вступних випробувань

 17. Положення про предметну екзаменаційну комісію

 18. Положення про апеляційну комісію

 19. Положення про організацію освітнього процесу

 20. Положення про поточний, календарний та семестровий контроль

 21. Положення про практичну підготовку

 22. Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення на навчання

 23. Положення про визнання результатів попереднього навчання

 24. Положення про індивідуальний навчальний план

 25. Положення про дуальну форму навчання 

 26. Регламент виконання і захисту кваліфікаційних робіт

 27. Положення про проєктну роботу

 28. Положення про академічну мобільність

 29. Положення про порядок проведення конкурсного відбору

 30. Інструкція з діловодства

 31. Положення про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов’язаних з дискримінацією, сексуальними домаганнями, булінгом і корупцією.

 32. Положення про порядок визначення результатів навчання, набутих здобувачами освіти ПЗВО "Одеський технологічний університет "ШАГ"" у неформальній та інформальній освіті 

 33. Положення про робочу програму навчльної дисципліни ПЗВО "Одеський технологічний університет "ШАГ""

 34. Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у ПЗВО "Одеський технологічний університет "ШАГ"" 

 35. Положення про атестацію педагогічних та науково-педагогічних працівників ПЗВО "Одеський технологічний університет "ШАГ""