Україна, 65023, м.Одеса, вул. Садова, 3 +38 (048) 728-66-60
Одеський технологічний університет «ШАГ»

Україна, 65023, м.Одеса, вул. Садова, 3

+38 (048) 728-66-60

Нормативні документи коледж

Проект концепції освітньої діяльності з підготовки фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

Проект освiтньо-професiйної програми у сферi фахової передвищоi освiти за спецiальнiстю 122 «Комп'ютернi науки»

Положення (установчі документи) 

Структура та органи управління закладу освіти 

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Сертифікати про акредитацію

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Кошторис закладу та всі зміни до нього

Результати моніторингу якості освіти

Інформація про вакантні посади ЗО та проведення конкурсу 

Відомості про гуртожитки, вільні місця, розмір плати за проживання 

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами 

Правила прийому до закладу освіти

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти 

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Щорічний звіт про діяльність керівника закладу освіти

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

Мова (мови) освітнього процесу 

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти 

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) 

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами 

Бюджет закладу освіти

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Інформація про ліцензований обсяг закладу фахової передвищої освіти за кожною спеціальністю

Сторінка англійською мовою, на якій розміщена основна інформація про суб’єкта освітньої діяльності, правила прийому іноземців та осіб без громадянства, умови навчання та проживання іноземців та осіб без громадянства, контактна інформація тощо

Цей сайт використовує Cookies

Політика конфіденційності та Правова інформація
Прийняти