Україна, 65023, м.Одеса, вул. Садова, 3 +38 (048) 728-66-60
Одеський технологічний університет «ШАГ»

Україна, 65023, м.Одеса, вул. Садова, 3

+38 (048) 728-66-60

Стань фахівцем з мережевих технологій, навчаючись у практиків

Навчальна програма "Комп’ютерні мережі та кібербезпека" створена для тих, хто хоче отримати актуальні знання в мережевій інженерії, брати участь в процесах створення інформаційних технологій, адміністрування комп'ютерних систем та організації захисту цих систем.

Наші навчальні програми створені для тих, хто хоче не тільки отримати диплом державного зразка, а й стати професіоналом в мережевій інженерії. Ми створили комплексну програму навчання, яка розвиває професійні IT-навички через практику і дозволяє нашим студентам працевлаштовуватися за фахом вже на 3-му курсі навчання

ВИЩА ОСВІТА В Одеський технологічний університет «ШАГ» - ЦЕ:

Освітні програми, які відповідають вимогам IT-ринку
Максимум практики - мінімум теорії
Викладачі-практики з IT-компаній, які знають актуальні потреби ринку і вимоги до фахівців
Співпраця з IT-компаніями та практика на реальних проектах
Середовище для розвитку особистості і студентських ініціатив
Система забезпечення якості освітнього процесу, яка відповідає світовим стандартам

АКТУАЛЬНІСТЬ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, ТУРБОТА

Навчання в Одеський технологічний університет «ШАГ» базується на трьох обов'язкових складових ефективної освіти:

Актуальна програма
Знання та навички, які отримують наші студенти, повинні відповідати вимогам роботодавців сьогодні і в майбутньому.
Викладачі-практики
Наші викладачі - фахівці з досвідом роботи в провідних IT-компаніях. На заняттях студенти отримують тільки актуальні знання з реальної практики.
Дружня атмосфера
Ми створили особливе середовище навчання, де викладачі та студенти спілкуються на рівних. Наші аудиторії оснащені комфортними робочими місцями, комп'ютерною технікою та ліцензійним програмним забезпеченням.

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ

Принцип Одеський технологічний університет «ШАГ» - відповідати новітнім тенденціям IT-ринку. Ми проводимо навчання з найактуальніших напрямків у сфері мережевої інженерії.

 • Вища математика, дискретна математика, теорія імовірностей, математична статистика та спеціальні розділи математики
 • Алгоритми та структури даних, об’єктно-орієнтовне програмування
 • Технології створення програмних продуктів
 • Теорія прийняття рішень, інтелектуальний аналіз даних
 • Моделювання систем
 • Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 • Комп'ютерні системи та мережі, операційні системи
 • Основи робототехніки
 • Організація баз даних та знань
 • Методи і системи штучного інтелекту, технології комп'ютерного проектування
 • Технології цифрових видань
 • Управління ІТ-проектами
 • Технології електронного бізнеса та крипто валюти, технології інтернет-речей
 • Адміністрування та моніторинг комп’ютерних систем
 • Апаратні засоби захисту інформації
 • Цифрова криміналістика
 • Соціальна інженерія та етичний хакінг
 • Комплексні системи захисту інформації
 • Система стандартів та нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки
 • Основи кібербезпеки
 • Безпека програмного забезпечення
В РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ ВИ ЗМОЖЕТЕ:
 • Використовувати програмні та інструментальні засоби для вирішення практичних проблем в області IT.

 • Працювати з мережевим програмним забезпеченням, яке функціонує на базі різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп'ютерні системи та мережі передачі даних, аналізує якість роботи комп'ютерних мереж.

 • Застосовувати методи і засоби забезпечення інформаційної безпеки, розробляти і експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об'єктів критичної інформаційної інфраструктури.

 • Оцінювати потенційні загрози в інформаційних системах і застосовувати засоби захисту інформації.

 • Застосовувати сучасні технології захисту для забезпечення кібербезпеки інформаційних систем, проектувати та аналізувати ефективність засобів захисту та управління безпекою інформаційних систем.

 • Створювати і застосовувати інформаційні комп’ютерні системи з інтегрованою інформацією, технології інформаційного і системного аналізу, відповідно до сучасних концепцій інженерії даних і знань, інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур.

 • Застосовувати моделі і методи комп’ютерної стеганографії при проектуванні та розробленні засобів захисту інформаційних і телекомунікаційних систем.

 • Використовувати професійно-профільовані знання та практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах аналізу та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем.

 • Використовувати методології та технології проектування, застосування і супроводу програмних засобів аналізу та прийняття рішень, підтримка їхнього життєвого циклу, включаючи експертні та мультиагентні системи, системи керування базами даних і знань, мови опрацювання даних і знань, комп’ютерні та інформаційні мережі.

 • Проектувати та створювати програмні продукти різних видів, володіти основами конструювання програмного забезпечення.

 • Здійснювати аналіз та синтез криптографічних систем захисту інформації.

 • Розробляти та працювати із засобами консолідації та тиражування даних, застосовувати знання про процес ліцензування і сертифікації на практиці.

Комп’ютерні мережі та кібербезпека

115 000 грн на рік

Спеціалізація, яка готує фахівців для захисту інформаційного світу майбутнього. Навчання за напрямком «Комп’ютерні мережі та кібербезпека» включає вирішення стратегічних завдань під керівництвом досвідчених викладачів та провідних фахівців ІТ-галузі, проведення аналізу зовнішніх загроз світових корпорацій на практиці, а також участь у боротьбі з кіберзлочинами на міжнародних стажуваннях, опанування основ ІТ- права та багато іншого.

Інформація про навчальну програму

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки

Кваліфікація – бакалавр з комп’ютерних наук

Тривалість навчання – 3 роки 10 місяців

Тижневе навантаження – 22-24 аудиторних години

Семестрове навантаження – 30 кредитів

                                                      

                                                          Інструментальні засоби та технології

В процесі навчання студенти вивчають і застосовують на практиці різноманітні інструментальні засоби та технології, серед яких:

 • Високорівневі мови програмування С, Objective-C, С++, C#, Java, Python, Ruby, Perl, Lisp, Scala.
 • Низькорівневі мови програмування: Асемблер, Pcode, Байт-код Java, Perl, CIL.
 • Мови Web-технологій: HTML, XML, JavaScript, PHP.
 • Структуровані та неструктуровані БД, серед яких MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server і ін.
 • Мови і засоби проектування, моделювання та програмної інженерії: UML, IDEF0, IDEF1x, Case-засоби.
 • Мережеві засоби: архітектури мережевих систем, протоколи моделi OSI, програмні комунікаційні інтерфейси.
 • Технології мережевих екранів, виявлення вторгнень, створення віртуальних приватних мереж, аналізу захищеності;
 • Інформаційні технології криптографічного і стеганографічного захисту.

 

                                                                              Результати навчання

У результаті навчання випускник набуде таких умінь:

 1. Здатність реалізовувати проектні рішення у вигляді програмних продуктів.
 2. Здатність до використання програмних та інструментальних засобів для вирішення практичних проблем в області ІТ.
 3. Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на основі різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж.
 4. Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, розробляти та експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.
 5. Здатність оцінювати потенційні загрози в інформаційних системах і застосовувати засоби захисту інформації.
 6. Здатність до застосовування сучасні технології захисту для забезпечення кібербезпеки інформаційних систем.
 7. Здатність проектувати та аналізувати ефективність засобів захисту та управління безпекою інформаційних систем.
 8. Здатність здійснювати аналіз та синтез криптографічних систем захисту інформації.
 9. Здатність застосовувати моделі і методи комп’ютерної стеганографії при проектуванні та розробленні комплексів засобів захисту інформаційних і телекомунікаційних систем.
 10. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах аналізу та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем.
 11. Здатність використовувати методології та технології проектування, застосування і супроводу програмних засобів аналізу та прийняття рішень, підтримка їхнього життєвого циклу, включаючи експертні та мультиагентні системи, системи керування базами даних і знань, мови опрацювання даних і знань, комп’ютерні та інформаційні мережі.
 12. Здатність проектувати та створювати програмні продукти різних видів; володіння основами конструювання програмного забезпечення.
 13. Уміння створювати і застосовувати інформаційні комп’ютерні системи з інтегрованою інформацією, технології інформаційного і системного аналізу, відповідно до сучасних концепцій інженерії даних і знань, інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур.
 14. Здатність розробляти та працювати зі засобами консолідації та тиражування даних.
 15. Здатність до застосовування сучасних інструментальних засобів для розробки програмних рішень в різноманітних прикладних областях.
 16. Уміння застосовувати знання про процес ліцензування та сертифікацію на практиці.
 17. Здатність засвоєння нових знань, прогресивних технологій та різноманітних інновацій.

                                                                                            Працевлаштування

Випускник бакалаврської програми займатиме робочі місця у сфері забезпечення безпеки інформаційних технологій та розробки ПЗ, зокрема:

 • Розробник прикладного програмного забезпечення.
 • Розробник і адміністратор баз даних.
 • Адміністратор інформаційних систем.
 • Системний адміністратор.
 • Фахівець з організації захисту інформаційних систем.
 • Фахівець захисту інформації.
 • Розробник засобів захисту інформації.
 • Фахівець комп’ютерних систем.
 • Фахівець Інтернет – безпеки

українська

16-20 років

4 роки

5 разів на тиждень

Надіслати заявку

Як проходить навчання

Компанії, в яких працюють наші випускники

СТАНЬ МЕРЕЖЕВИМ ІНЖЕНЕРОМ - ЗМІНИ СВОЄ ЖИТТЯ
Ми впевнені, що стати мережевим інженером може кожен. Для досягнення мети від вас потрібні лише бажання, старанність і дисципліна. Решту ми беремо на себе.