Україна, 65023, м.Одеса, вул. Садова, 3 +38 (048) 728-66-60
Одеський технологічний університет «ШАГ»

Україна, 65023, м.Одеса, вул. Садова, 3

+38 (048) 728-66-60

СТАНЬ ЗАТРЕБУВАНИМ ДИЗАЙНЕРОМ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ПРОФЕСІОНАЛІВ

Навчальна програма "Комп'ютерна графіка та дизайн" підійде для тих, хто хоче отримати творчу професію, розвинути в собі дизайнерське бачення і креативність, освоїти комп'ютерні програми для дизайнера.

Наші навчальні програми створені для тих, хто хоче не тільки отримати диплом державного зразка, а й стати професіоналом у сфері дизайну. Ми створили комплексну програму навчання, яка розвиває професійні IT-навички через практику і дозволяє нашим студентам працевлаштовуватися за фахом вже на 3-му курсі навчання

ВИЩА ОСВІТА В Одеський технологічний університет «ШАГ» - ЦЕ:

Освітні програми, які відповідають вимогам IT-ринку
Максимум практики - мінімум теорії
Викладачі-практики з IT-компаній, які знають актуальні потреби ринку і вимоги до фахівців
Співпраця з IT-компаніями та практика на реальних проектах
Середовище для розвитку особистості і студентських ініціатив
Система забезпечення якості освітнього процесу, яка відповідає світовим стандартам

АТУАЛЬНІСТЬ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, ТУРБОТА

Навчання в Одеський технологічний університет «ШАГ» базується на трьох обов'язкових складових ефективної освіти:

Актуальна програма
Знання та навички, які отримують наші студенти, повинні відповідати вимогам роботодавців сьогодні і в майбутньому.
Викладачі-практики
Наші викладачі - фахівці з досвідом роботи в провідних IT-компаніях. На заняттях студенти отримують тільки актуальні знання з реальної практики.
Дружня атмосфера
Ми створили особливе середовище навчання, де викладачі та студенти спілкуються на рівних. Наші аудиторії оснащені комфортними робочими місцями, комп'ютерною технікою та ліцензійним програмним забезпеченням.

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ

Принцип Одеський технологічний університет «ШАГ» - відповідати новітнім тенденціям IT-ринку. Ми проводимо навчання з найактуальніших напрямків у сфері дизайну.

 • Вища математика, дискретна математика, теорія імовірностей, математична статистика та спеціальні розділи математики
 • Алгоритми та структури даних, об’єктно-орієнтовне програмування
 • Технології створення програмних продуктів
 • Теорія прийняття рішень, інтелектуальний аналіз даних
 • Моделювання систем
 • Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 • Комп'ютерні системи та мережі, операційні системи
 • Основи робототехніки
 • Організація баз даних та знань
 • Методи і системи штучного інтелекту, технології комп'ютерного проектування
 • Технології цифрових видань
 • Управління ІТ-проектами
 • Технології електронного бізнеса та крипто валюти, технології інтернет-речей
 • Інструментарій 2D-графіки
 • Пост-продакшн та візуальні ефекти
 • Комп'ютерний ігровий дизайн
 • Технології WEB-дизайну
 • Методи 3D-визуалізації та анімації
 • Концептуальне мистецтво, дизайн інтер’єру та меблі
 • Технології фото і відеозйомки та цифрова обробка сигналів
 • Системи автоматизованого проектування

В РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ ВИ ЗМОЖЕТЕ:

 • Використовувати програмні та інструментальні засоби для вирішення практичних проблем в області digital-дизайну.

 • Набути здатність до гармонійного, раціонального та грамотного шрифтового оформлення digital-продуктів з урахуванням людської психології візуального сприйняття інформації.

 • Застосовувати основи художньої композиції і графічного дизайну при розробці мультимедійних та digital-видань.

 • Розробляти гармонійні колірні рішення для digital-ресурсів, здійснювати тонову і колірну корекцію.

 • Мислити креативно та приймати нестандартні рішення.

 • Створювати і застосовувати інтегровані інформаційні та комп'ютерні системи, технології інформаційного та системного аналізу відповідно до сучасних концепцій інженерії даних та знань.

 • Здійснювати комп'ютерну підтримку аналізу даних і методів оптимізації при розробці digital-ресурсів.

 • Здійснювати ефективну комунікативну діяльність роботи команди по розробці інформаційного проекту.

 • Проектувати та використовувати наявні засоби інтеграції даних, опрацьовувати дані, що зберігаються у різних системах.

 • Керувати технологічними процесами IT-виробництва та здійснювати контроль якості програмної продукції.

 • Застосовувати знання про процес ліцензування та сертифікації на практиці.

 • Працювати з інструментами площинний графіки та макетування, тривимірної графіки та анімації.

Комп’ютерна графіка та дизайн

115 000 грн на рік

Спеціалізація, в якій тісно переплетені мистецтво та технології. Студенти цього напряму вивчають основи класичного образотворчого мистецтва і дизайну разом зі спеціальним програмним забезпеченням. Такий тандем дозволяє нашим випускникам створювати яскраві та незабутні дизайнерські образи. Програма підготовки спрямована на отримання знань і умінь, які дозволять реалізовувати творчі проекти будь-якої складності від стадії розробки концепції до завершення проекту.

Інформація про навчальну програму

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки

Кваліфікація – бакалавр з комп’ютерних наук

Тривалість навчання – 3 роки 10 місяців

Тижневе навантаження – 22-24 аудиторних години

Семестрове навантаження – 30 кредитів

 Ціль програми – забезпечити студентам здобуття знань, умінь та практичних навичок, що відносяться до розробки програмного забезпечення, графічного та комп’ютерного дизайну, комунікаційних мереж та інструментальних засобів інформаційних технологій, дизайну електронних та мультимедійних ресурсів.

Інструментальні засоби та технології

В процесі навчання студенти вивчають і застосовують на практиці різноманітні інструментальні засоби та технології, серед яких:

 • Засоби верстки HTML/ CSS, XML.
 • Мови програмування
 • Загального призначення: С, Objective-C, С++.
 • Бекенд (Мови програмування) – C#, Java, Python, Ruby, Perl, PhP.
 • Фронтненд (Мови програмування) – JavaScript, JQuery.
 • CMS/Веб-фреймворки: Python: Django-CMS, Plone / Django, Flask, Pyramid, Turbogears, Twisted, Zope; Php:Wordpress, WordPress, Drupal, Joomla / Symphony, Zend, CakePHP; Ruby:Rails, C#: DotNetNuke, Orchard /ASP.Net; Java: Alfresco, Magnolia, Pulse / Spring, Stripes; Javascript: KeysoneJS, PencilBlue, Cody / Node.js.
 • Фреймворки: Ember.js:, AngularJS, Knockout.js Backbone.js, React.js:.
 • Технології: Flash, Silverlight, Ajax, Adobe AIR, JavaFX.
 • Інструментальні засоби обробки графіки: Photoshop, Illustrator, CorelDraw.
 • Структуровані та неструктуровані БД, серед яких MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server і ін.
 • Інструменти площинної графіки та макетування
 • Інструменти тривимірної графіки та анімації
 • Інструменти обробки фото та відео

                                                                                Результати навчання

У результаті навчання випускник набуде таких умінь:

 1. Здатність до використання програмних та інструментальних засобів для вирішення практичних проблем у галузі електронного дизайну.
 2. Здатність до гармонійного, раціонального та грамотного шрифтового оформлення електронної продукції з урахуванням людської психології візуального сприйняття інформації.
 3. Здатність до застосовування основ художньої композиції та графічного дизайну при розробці мультимедійних та електронних видань.
 4. Здатність розробляти колірні рішення для електронних ресурсів, здійснювати тонову та колірну корекцію.
 5. Здатність до креативного мислення при вирішенні проблемних ситуацій на шляху створення електронної продукції.
 6. Уміння створювати і застосовувати інформаційні комп’ютерні системи з інтегрованою інформацією, технології інформаційного і системного аналізу, відповідно до сучасних концепцій інженерії даних і знань, інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур.
 7. Здатність здійснювати комп’ютерну підтримку аналізу даних та методів оптимізації при розробці електронних ресурсів.
 8. Здатність здійснювати ефективну комунікативну діяльність роботи команди зі розроблення інформаційного проекту.
 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств IT галузі, розробляти бізнес-план в діяльності підприємств.
 10. Здатність проектувати та використовувати наявні засоби інтеграції даних, опрацьовувати дані, що зберігаються у різних системах.
 11. Здатність керувати технологічними процесами IT виробництва та здійснювати контроль якості програмної продукції.
 12. Уміння застосовувати знання про процес ліцензування та сертифікацію на практиці.
 13. Здатність засвоєння нових знань, прогресивних технологій та різноманітних інновацій.

 

                                                                                      Працевлаштування

Випусник бакалаврської програми займатиме робочі місця у сфері інформаційних технологій та дизайну, зокрема:

 • Дизайнер сайтів, окремих сторінок.
 • Верстальник сайтів.
 • Дизайнер поліграфічної продукції та реклами
 • Дизайнер інтерфейсів.
 • Розробник логотипів і фірмового стилю, корпоративної айдентики та брендінгу
 • flash-аніматор.
 • Адміністратор CMS.
 • Фахівець з додрукової підготовки
 • Фахівець – проектувальник
 • Помічник архітектора
 • Дизайнер інтер’єрів
 • 3D-аніматор
 •  3D-дизайнер
 • Графічний дизайнер

українська

16-20 років

4 роки

5 разів на тиждень

Надіслати заявку

Як проходить навчання

Компанії, в яких працюють наші випускники

СТАНЬ ДИЗАЙНЕРОМ -
ЗМІНИ СВОЄ ЖИТТЯ
Ми впевнені, що створювати шедеври дизайну може кожен. Для досягнення мети від вас потрібні лише бажання, старанність і дисципліна. Решту ми беремо на себе.