Україна, 65023, м.Одеса, вул. Садова, 3 +38 (048) 728-66-60
Одеський технологічний університет «ШАГ»

Україна, 65023, м.Одеса, вул. Садова, 3

+38 (048) 728-66-60

Переведення та поновлення

Переведення з інших вищих навчальних закладів та поновлення на навчання

Існує можливість поновлення на навчання в ПЗВО «Одеський технологічний університет «ШАГ»» після відрахування, а також можливість переведення з іншого ВНЗ, якщо студент успішно закінчив перший курс навчання (тобто відновлення після відрахування або переведення з іншого ВУЗу можливо тільки на другий, третій або четвертий курси). Якщо студент був відрахований на першому курсі − він не може бути поновленим на навчання і повинен знову вступати на перший курс на загальних умовах.

Питання щодо поновлення та переведення вирішуються приймальною комісією.  Кожний випадок розглядається індивідуально. Переведення та поновлення до складу студентів на всі форми навчання проводяться, як правило, в період літніх та зимових канікул.

Поновлення після відрахування

Для відновлення на навчання після відрахування потрібно особисто подати заяву про поновлення до складу студентів Одеського технологічного університету «ШАГ».  До заяви необхідно додати:

 • Довідку про рівень акредитації відповідної спеціальності, ксерокопію ліцензії і свідоцтва про акредитацію ВНЗ, в якому навчався студент (крім ПЗВО «Одеський технологічний університет «ШАГ»»)
 • Академічну довідку;
 • Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста) та додаток до нього (оригінал і копію)
 • Витяг з наказу про відрахування;
 • 6 фотокарток розміром 3х4 см;
 • Ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (необхідно особисто надати оригінал, який повертається після ознайомлення);
 • Ксерокопію паспорта (свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) (необхідно особисто надати оригінал, який повертається після ознайомлення).

Переведення з іншого вищого навчального закладу

Для переведення потрібно особисто подати заяву до Одеського технологічного університету «ШАГ».  До заяви необхідно додати:

 • Дозвіл на переведення, підписаний ректором (проректором) і завірений гербовою печаткою ВНЗ;
 • Довідку про рівень акредитації відповідної спеціальності, ксерокопію ліцензії і свідоцтва про акредитацію ВНЗ, в якому навчається студент;
 • Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста) та додаток до нього (оригінал і копію);
 • Сертифікат ЗНО;
 • Академічна довідка;
 • 4 фотокарток розміром 3х4 см;
 • Ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (необхідно особисто надати оригінал, який повертається після ознайомлення);
 • Ксерокопію паспорта (свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) необхідно особисто надати оригінал, який повертається після ознайомлення).